23 de febrero de 2013

TRANFRONTEIRAS POÉTICAS

Des del Grup de recerca Desigualtat, gènere i polítiques públiques i el Seminari sobre teories i pràctiques feministes de la Universitat de les Illes Balears al costat de l'espai Lluc Fluxà Projectes d'Art presentem la instal·lació "TRANFRONTEIRAS POÉTICAS", de María Eugenia Cordero. 


El punt de partida és un encreuament de poètiques. Des de la ploma i la línia, l'escrit, el nomenat i el viscut. Cada punt de trobada i la seva experiència situada, contextualitzada. Les nostres experiències, personals i col·lectives. 

En aquesta instal·lació que presentem María Eugenia Be ha triat treballar des de l'obra de cinc autores llatinoamericanes, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Cristina Peri Rossi, Marosa Di Giorgio, Marcela Serrano i Susana Thénon per proposar-nos un encreuament de llenguatges entre la paraula escrita i la línia sobre el plànol que fa al dibuix. L'elecció dels poemes i el pensat en l'espai posicionen llocs d'enunciació que adonen d'experiències diferents, plurals, en corporalitats diverses i des dels marges. Marges com a límit i inici del recorregut, sempre porosos uns i circular l'altre. 


Pensar aquest encreuament és proposar travessar fronteres, situar-se en els marges, habitar les dissidències, les resistències, representar l'inversemblant i qüestionar la norma, totes accions que resulten en experiències que van configurant un Estar al món. Resultat d'elles serà això que nomenem Ser al món o, com diu Marcela Lagarde, Ser para nosaltres, en tant cos col·lectiu i social, individual i personal. Aquestes formes de Ser seran, llavors, el reflex de com vam ser fent i estant, juntes. Unides. Des de llenguatges, contextos i racionalitats diferents, unes altres. La representació de corporalitats, metàfora del valor i la significació artística, simbolitza la transformació de la matèria basi a la matèria de la imatge-forma. Els cossos poden ser entesos com un mitjà de contenir (representar), narratives de gèneres i sexualitats que són al mateix temps força activa d'innombrables possibilitats d'existència. La invisibilitat del representat es fa present com un dels treballs que configuren un signe no hegemònic, oferint opcions de reconeixement que no passen necessàriament per la reproducció del visible; sinó que reelabora les possibilitats poètiques. Animada per la intenció de fusió; davant la necessitat de creuar les fronteres entre diferents poètiques, fallint el límit i l'ordre; convertint la representació en un catalitzador que exterioritza simbòlicament l'òrgan de la paraula, donant corporeïtat la línia del visible; allí és on es mestissa i apareix la transfronnterització de les poètiques... aquest mestissatge que s'instal·la en l'ésser i l'estar...
La instal·lació està compresa per dibuixos i escultures, la realització de les escultures tèxtils representen la poesia de Marcela Serrano. Els dibuixos, fets en paper de 350x90cm, representen l'obra de diferents poetes llatinoamericanes.
Els dibuixos i les escultures són penjats del sostre, creant un ambient de columnes perquè puguin ser recorreguts per l'espectador.
En l'espai s'instal·la una placa de so que integra les veus de les poesies intercalades intrepretat per Verónica Espino, creant un diàleg entre elles, els dibuixos i les persones participants. Tots els dibuixos presenten en el costat invers els fragments de les poesies seleccionades.El dia 4 de març a les 12:00 h es realitzarà la roda de premsa en la galeria Lluc Fluxà Projecte d'Art de la calli Ca Ribera, 4, Palma.La inauguració tindrà lloc el dia 5 de març a les 19:30 h i ens acompanyarà l'artista Noelia Tomassi amb la seva performance, "MÍA, HISTORIA ATROZ" . El 6 de març, també a les 19:30 h realitzarem una trobada per dialogar i interpel·lar les experiències de les dones en tant construcció social de Ser/Estar al món en la xerrada col·lectiva que nomenem "DONES, CORPORALITATS I EXPERIÈNCIES DES D'UN PROJECTE QUEER", recolzant-nos en material audiovisual com a marc de referència. Comptarem amb la presència del Equip trans-queer de l'Associació Ben Amics. Tancant la setmana d'activitats, el dia 7 de març a les 19:30 h es realitzarà la presentació del Llibre "CARTAS SIN CENSURA -Por una hermenéutica teológica feminista creativa- , de MAENA JUAN MARQUÈS. Participaran de la presentació Pilar de Miguel, teòloga feminista; Francisca Mas, presidenta del Lobby de Dones i Rosa Cursach Sales, filòsofa, teòloga i integrant de Creients i Feministes i el grup de recerca que organitza les activitats.*****************************************

(VERSIÓN CASTELLANO) 

Desde el Grupo de investigación Desigualtat, gènere i polítiques públiques y el Seminari sobre teories i pràctiques feministes de la Universitat de les Illes Balears junto al espacio Lluc Fluxà Projectes d'Art presentamos la instalación "TRANFRONTEIRAS POÉTICAS", de María Eugenia Cordero. 


El punto de partida es un cruce de poéticas. Desde la pluma y la línea, lo escrito, lo nombrado y lo vivido. Cada punto de encuentro y su experiencia situada, contextualizada. Nuestras experiencias, personales y colectivas. 
En esta instalación que presentamos María Eugenia Cordero ha elegido trabajar desde la obra de cinco autoras latinoamericanas, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Cristina Peri Rossi, Marosa Di Giorgio, Marcela Serrano y Susana Thénon para proponernos un cruce de lenguajes entre la palabra escrita y la línea sobre el plano que hace al dibujo. La elección de los poemas y lo pensado en el espacio posicionan lugares de enunciación que dan cuenta de experiencias distintas, plurales, en corporalidades diversas y desde los márgenes. Márgenes como límite e inicio del recorrido, siempre porosos unos y circular el otro. Pensar este cruce es proponer atravesar fronteras, ubicarse en los márgenes, habitar las disidencias, las resistencias, representar lo inverosímil y cuestionar la norma, todas acciones que resultan en experiencias que van configurando un Estar en el mundo. Resultado de ellas será eso que nombramos Ser en el mundo o, como dice Marcela Lagarde, Ser para nosotras, en tanto cuerpo colectivo y social, individual y personal. Esas formas de Ser serán, entonces, el reflejo de cómo fuimos haciendo y estando, juntas. Unidas. Desde lenguajes, contextos y racionalidades diferentes, otras. La representación de corporalidades, metáfora del valor y la significación artística, simboliza la transformación de la materia base a la materia de la imagen-forma. Los cuerpos pueden ser entendidos como un medio de contener (representar), narrativas de géneros y sexualidades que son al mismo tiempo fuerza activa de innumerables posibilidades de existencia. (Corporalidades e identidades).La invisibilidad de lo representado se hace presente como uno de los trabajos que configuran un signo no hegemónico, ofreciendo opciones de reconocimiento que no pasan necesariamente por la reproducción de lo visible; sino que reelabora las posibilidades poéticas. Animada por la intención de fusión; ante la necesidad de cruzar las fronteras entre diferentes poéticas, quebrando el límite y el orden; convirtiendo la representación en un catalizador que exterioriza simbólicamente el órgano de la palabra, corporeizando la línea de lo visible; allí es donde se mestiza y aparece la transfronterización de las poéticas…ese mestizaje que se instala en el ser y el estar…


La instalación está comprendida por dibujos y esculturas, la realización de las esculturas textiles representan la poesía de Marcela Serrano. Los dibujos, hechos en papel de 350x90cm, representan la obra de diferentes poetisas latinoamericanas.
Los dibujos y las esculturas son colgados del techo, creando un ambiente de columnas para que puedan ser recorridos por el espectador.
En el espacio se instala una placa de sonido que integra las voces de las poesías intercaladas interpretadas por Verónica Espino, creando un dialogo entre ellas, los dibujos y las personas participantes. Todos los dibujos presentan en el lado inverso los fragmentos de las poesías seleccionadas.El día 4 de marzo a las 12:00 hs se realizará la rueda de prensa en la galería Lluc Fluxà Projecte d'Art de la calle Can Ribera, 4, Palma. La inauguración tendrá lugar el día 5 de marzo a las 19:30hs y nos acompañará la artista Noelia Tomassi con su performance, "MÍA, HISTORIA ATROZ" . El 6 de marzo, también a las 19:30hs realizaremos un encuentro para dialogar e interpelar las experiencias de las mujeres en tanto construcción social de Ser/Estar en el mundo en la charla colectiva que nombramos "MUJERES, CORPORALIDADES Y EXPERIENCIAS DESDE UN PROYECTO QUEER", apoyándonos en material audiovisual como marco de referencia. Contaremos con la presencia del Equipo trans-queer de la Asociación Ben Amics. Cerrando la semana de actividades, el día 7 de marzo a las 19:30hs se realizará la presentación del libro "CARTAS SIN CENSURA -Para una hermenéutica teológica feminista creativa- , de MAENA JUAN MARQUÉS. Participarán de la presentación Pilar de Miguel, teóloga feminista; Francisca Mas, presidenta del Lobby de Dones y Rosa Cursach Salas, filósofa, teóloga e integrante de Creients i Feministes y el grupo de investigación que organiza las actividades. 

                                           
                                          
                                                                                                                                                                                       

No hay comentarios:

Publicar un comentario